Garageport - Alla om olika typer av garageportar
Rullportar - Garageporten för de stora öppningarna

Garageport - Rullportar

En rullport används för att skapa stora öppningar i garaget och fungerar som en rullgardin. Denna typ av garageport kallas också industriport eftersom den är vanlig i industrier.

En rullport går att få i de flesta storlekar men eftersom porten rullas upp så är de sällan isolerade eftersom då skulle rullen bli mycket stor. De enklaste rullportarna har en enkel plastduk och vanligast är att använda tunnare metall sektioner. Att använda en plastduk i privata garage är inte att föredra eftersom de är lätta att ta sig igenom och hemförsäkringen gäller inte för denna typ av garageport.